Khi bạn bắt đầu học tiếng nhật và muốn viết nhật kí ))))))

😂😂😂😂😂

———————————————–

Hôm nay là 土曜日 rồi thật là 寂しい quá đi thôi 🤨😗😗

😉😉😉

Nguồn : SÁCH TIẾNG NHẬT