Một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cơ hội luôn dành cho tất cả chúng ta nhưng chỉ những người làm việc với tâm thế người thành công mới có thể nắm bắt được nó.

http://monquacuocsong.net/suy-ngam/dung-tiec-3-phut-de-doc-no-se-lam-thay-doi-hoan-toan-cuoc-doi-su-nghiep-tai-san-cua-ban/