Cám ơn 2 bạn đã đi với tôi suôt chặng đươngg — with Trúc Đinh and Lê Hoạt.