JD for Junior .Net Dev

Create detail design+ Coding/review code+ UT/ IT2.
Qualification Junior .NET Web Developer
– Có kinh nghiệm lập trình .NET Web từ 6 tháng trở lên
– Có kinh nghiệm xử lí các module liên quan đến: multi-thread, background service, các bộ schedule job, web service.
– Am hiểu về mô mình MVC
– Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dựa trên các framework .NET
– Sử dụng thành thạo svn, git, Visual Studio- Có kinh nghiệm xử lí các kết nối liên quan đến protocol: HTTP/HTTPS, AMQP/MQTT là một lợi thế.