By Kien Tran

Đây là câu hỏi mà nhiều bạn đã gửi về cho mình.

Nếu bạn mở cốp xe của mình. Bạn sẽ thấy tấm bằng của Kien Tran nằm vạ vật một góc nào đó trong cốp. Vẫn còn trong phong bì, chưa bóc. Thuật ngữ chuyên ngành nghĩa là “Vứt xó”

Tóm lại, mình (và bạn) cảm thấy bằng, thậm chí GPA không quan trọng và không giúp được gì. Mặc dù GPA của mình = 4.0.

Có nhiều người cũng từng nói với mình (và bạn) GPA không quan trọng đâu. Quan trọng là những thứ khác. Như kỹ năng giao tiếp vân vân. Và thậm chí gạt bỏ hẳn đi GPA.

Điều này chỉ đúng một phần. Để mình giải thích.

Mặc dù bản thân GPA cao không quan trọng. Nhưng cái tinh thần, động lực và quá trình để đạt GPA RẤT quan trọng.

Ngày trước mình chỉ nghĩ đơn giản là bỏ tiền và thời gian ra đi học thì học cho thật tử tế. Mình dành phần lớn thời gian ở thư viện cày sách, viết luận và làm bài tập. Bất chấp lời khuyên của nhiều người là Đừng quan trọng GPA. Mình tập trung tăng điểm tối đa cho từng môn. Hết kỳ này qua kỳ khác đạt A với A+. Giờ vứt xó.

Nhưng bây giờ nghĩ lại khi đi làm ở một tập đoàn dầu mỏ. Mặc dù chẳng ai quan tâm GPA của mình ngày trước được bao nhiêu. Nhưng cái kỹ năng phân tích, kỹ năng nghiên cứu, xử lý thông tin, đưa ra đánh giá, giải quyết vấn đề và quan trọng nhất là cái tinh thần muốn chiến thắng bằng mọi giá vẫn còn từ cái thời Đại học, cái thời mà mình muốn đạt GPA 4.0 bằng mọi cách.

Vừa hôm trước mình đi Vancouver có 5 ngày thôi mà doanh thu công ty tụt giảm. Các sếp đứng ngồi không yên.

Vì vậy mặc dù mình không ủng hộ và không thấy được nhiều giá trị ở việc học Đại học. Attitude mới là cái quan trọng. Đúng, GPA cao không quan trọng. Nhưng cái attitude để đạt được GPA cứ yên tâm sẽ giúp bạn dài dài.