By Toàn Zim

Tiếp tục với series viết các dạng task 1 :3 hôm nay tuy trời không mưa nhưng a vẫn sẽ viết bài hướng dẫn giải loại Pai Chạc nhé 😀 Đây là một ví dụ bất kì bài pai chạc a tìm được ở trên google nên ko có câu rubric nhé mọi người :s
Okay thử nhé 😀

… Bước 1: Đọc hiểu và tìm ra những đặc điểm khái quát của biểu đồ. – Tương tự với bar chart có năm, Pai chạc có năm a cũng sẽ có 1 nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng, cụ thể là loại nào tăng loại nào giảm. Với bài này, mình có thể dễ dàng nhận ra phần trăm số người sử dụng Facebook giảm trong khi các loại khác đều tăng. – Đối với Pai chạc thì a đều để ý đến đơn vị có tỷ trọng lớn nhất, ở đây là Facebook, tuy giảm nhưng ở cả 3 năm đều giữ tỷ trọng lơn nhất. … Bước 2: Lọc số liệu chính để đưa vào 2 đoạn miêu tả. – Có thể thấy thằng Facebook giảm đều qua 3 năm, mỗi năm đều giảm khoảng 10% -> mình có thể bỏ qua năm 2012 và nói rằng phần trăm số người dùng Facebook giảm đều qua 3 năm từ 59% vào năm 2011 xuống còn 38% vào năm 2013. Tuy vậy Facebook vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. – Tip là nếu không có gì quá nổi bật (ví dụ như tăng mạnh hoặc giảm mạnh) thì số liệu năm giữa có thể bỏ qua. – Chúng ta có thể thấy Pinterest, Twitter và LinkedIn đều tăng đều và không có gì đặc biệt ở năm 2012 nên mình có thể skip số kiệu năm 2012. – Google+ tăng rất mạnh: từ 5% năm 2011 lên gấp đôi 10% vào năm 2012, đến năm 2013 là 14%, cao hơn rất nhiều so với năm nhất. … Bước 3: Viết bài: – Đoạn 1: Viết lại câu rubric (the chart shows …) – Đoạn 2: Viết 2 câu overview: + Câu 1: Facebook giảm còn tất cả những cái còn lại tăng. + Câu 2: Facebook luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở cả 3 năm được điều tra. – Đoạn 3: Miêu tả Facebook Năm 2011, Facebook chiếm quá nửa cũng là lớn nhất 59%. Tuy nhiên, sự thịnh hành của Facebook lại giảm đều qua 3 năm và đến năm cuối thì chỉ còn 39%. – Đoạn 4: Miêu tả Pinterest, Twitter và LinkedIn Pinterest, Twitter và LinkedIn đều tăng dần từ 5%, 21% và 10% vào năm 2011 đến 8%, 25% và 15% theo đúng thứ tự đó. Google+ là mạng xã hội tăng lên về mức độ yêu thích nhanh nhất. Năm 2011 chỉ có 5% nhưng đã tăng lên gấp đôi là 10% sau 1 năm. Đến năm 2013 thì là 14%, cao hơn nhiều so với điểm xuất phát cách đó 3 năm. … Bước 4: Kiểm tra lại bài.