By Kiên Trần

Hôm nay thì mình xin được xin được nói với các bạn cái triết lý và niềm tin và nó đã gắn liền với mình đã rất lâu và bạn có thể nhìn thấy niềm tin này ở trên tất cả các sản phẩm mình đã làm từ cuốn sách Handbook của mình cho đến cuốn sách khác. Và niềm tin đó là gì:

Everything good happen behind the scenes

Nghĩa là sao, nghĩa là tất cả những thứ tuyệt vời không xảy ra trên sân khấu, mà xảy ra ở hậu trường. Nếu không có hậu trường, thì không có điều gì tuyệt vời xảy ra. Chúng ta cần đến hậu trường, cái hậu trường là cái khán giả, là phần lớn chúng ta không được nhìn thấy mà chúng ta nhìn thấy phần sân khấu