3 năm chơi với Coach của Langmaster, 3 năm học Speaking đúng nghĩa
Hello, mn đã ngủ hết chưa, 3 năm trôi qua thật nhanh, còn nhớ ngày nào còn đến phòng Advance của Cu Bạch sau đó lên phòng Topic của chị Trần Linh.
Thời gian chạy như chó đuổi, mới ngày nào Trang Hàn còn mới đến phòng Topic mặc áo xanh trainee. Mới ngày nào Nguyễn Thanh Tùng KC và Trần Linh còn mặc áo đỏ Coach =)))))). Nhớ những ngày tháng nào cùng a Do Viet mở clb (1 năm rồi sập =)))))))
Bây iowf mãi mới tìm cho mình 1 Mentor (Coach) tuyệt vời (mặc dù tính hơi lập dị)  là Mr  Vinh Peter Edu=))))).
Vậy Còn học 2 buổi với team mình nữa, nốt tuần sau nữa thôi mình nghỉ rồi.

 

19756408_1319029478146314_3791902779373246404_n
Núi Trầm
22154351_857163281111519_1446435627267825349_n
Ngày đầu đến Lang gặp Cu Bạch

19894640_1319904528058809_1275162678312326964_n.jpg

20663715_857163277778186_2943779393889504669_n
Ngày cuối ở Lang (phòng Topic)