Quy trình học nói: NGHE -> KHÔNG HIỂU -> KỆ ĐI -> NGHE TIẾP -> VẪN
KHÔNG HIỂU -> CỨ KỆ -> NGHE TIẾP -> XEM LẠI SUB TIẾNG ANH –
> DỊCH NGHĨA -> NGHE LẠI -> BẮT CHƯỚC
+ Học nói tiếng Anh qua các cụm từ đơn giản.
Bắt đầu học nói bằng những cụm từ đơn giản. Ví dụ: I’m doing good, I’m pretty
nervous …. Phần cấu trúc này bạn cần đặt câu với nó trong những tình huống hàng
ngày. Một kênh có rất nhiều cấu trúc này là talkenglish.com, chỉ việc nghe rồi đọc
theo, có cả audio nữa.
+ Học nói tiếng Anh qua phim.
Đầu tiên hãy chọn một bộ phim mà bạn thích, quan điểm là nghe những gì mình
thích thì mới nghe được nhiều và được lâu. Cái này bạn tìm trên google trước,
xong đó đọc nội dung phim trƣớc khi chọn phim để xem. Chọn được phim rồi thì
làm các bƣớc sau:
Bƣớc 1: Google tìm tên bộ phim + script ( ví dụ tìm: Up Script ) Đọc trƣớc script
(kịch bản), không hiểu thì tra từ cho hiểu đã; hoặc là: vừa xem vừa check script
cho tiết kiệm thời gian (với bạn mà từ vựng và kỹ năng nghe đã khá rồi)
Bƣớc 2: xem phim có phụ đề tiếng Anh cho đến phần mình đã dịch script.
Nhớ là xem đến đâu hiểu đến đó.

Bƣớc 3: Xem phim lại một lần nữa mà không có phụ đề, từ nào nghe k rõ
nghe lại vài lần, vẫn không nhớ ra thì mở lại script xem lại
Bƣớc 4: Xem lại lần cuối. Lần này đảm bảo bạn nghe và hiểu hết nội dung
đến từng câu chữ Luyện nói theo. Nếu họ nói nhanh quá bạn thì dùng phần
mềm VLC hay KMPlayer có nút chỉnh Speed, chỉnh cho tốc độ xuống theo
tốc độ nói của bạn (khoảng 0.5-0.8) để nói theo cho kịp, quen rồi thì chỉnh
về tốc độ chuẩn, bắt chước lại lần nữa, hoặc có thể thì vài lần nữa (bắt chước
càng nhiều lần càng tốt), đảm bảo câu thoại phản xạ đƣợc từ miệng mình
luôn trong tình huống tương tự.