Thực sự hiểu phần thi IELTS Speaking được đánh giá như thế nào

Thực tế là, hầu hết người dự thi IELTS Speaking không hiểu những gì mà examiner mong đợi và đánh giá; vì vậy họ đơn giản là vào phòng thi và trả lời một số câu hỏi trong khoảng 15 phút. Kết quả là, họ không đáp ứng được những tiêu chí được đưa ra và hầu hết đạt được số điểm là <6.0.

Vậy vấn đề là gì? Bởi vì phần thi IELTS Speaking được dựa theo format “ question – answer” nên rất nhiều người chỉ chú trọng vào việc đưa ra ý cho câu hỏi. Mặc dù thí sinh được yêu cầu để trả lời câu hỏi; tuy nhiên giám khảo đánh giá khả năng ngôn ngữ, ngữ phâm, cách thí sinh sử dụng từ vựng, cấu trúc để trình bày vấn đề đó chứ không phải là những thông tin trong câu trả lời. Nói cách khác, người phỏng vấn đưa ra câu hỏi không phải để biết câu trả lời, không phải để biết bạn thích đi xem phim hay không trong câu hỏi (Do you like going to the cinema?) mà là để xem thí sinh có biết cách để đưa ra câu trả lời, câu trả lời có trôi chảy (fluency) hay không và khả năng ngôn ngữ, vốn từ vựng cũng như ngữ âm của từng thí sinh.

Ví dụ: Xem xét 2 cách trả lời dưới đây

  1. Cách trả lời chú trọng vào thông tin

A: Do you like music?

B: yes. I do

  1. Cách trả lời chú trọng vào sử dụng ngôn ngữ

A: Do you like music

B: well, to be honest, music is my favorite hobby. I am really into pop music because I find it exciting and easy to understand. I would say that I often listen to it before going to bed or when I have free time.

Giám khảo chấm điểm cho khả năng ngôn ngữ chứ không phải thông tin được đưa ra. Thí sinh ở ví dụ A chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi, và câu trả lời chỉ có 3 từ sẽ đạt điểm rất thấp. Thí sinh ở ví dụ b đã đưa ra câu trả lời dài và chú trọng vào ngôn ngữ, sử dụng nhiều cấu trúc, sử dụng phong cách văn nói (well, to be honest, I would say that), chắc chắn sẽ đạt điểm cao hơn.

Ảnh hưởng bởi cách diễn đạt Tiếng Việt

Thang điểm của IELTS được chấm từ 1- 9. Những thí sinh đạt 9 là những người mà có “văn phong tiếng Anh bản ngữ”. Khi nói tiếng Anh, nhiều thí sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bỏi phong cách nói Tiếng Việt. Ví dụ, thí sinh thường có xu hướng dịch word by word từ tiếng Việt sang tiếng Anh để diễn đạt ý của mình. Thay vào đó, họ nên sử dụng cấu trúc có sẵn trong tiếng Anh. Thay đổi điều này không phải dễ dàng. Thí sinh cần so sánh cách diễn đạt của mình so với người bản ngữ để nhận ra sự khác biệt, xem phim hay nghe nhạc tiếng anh cũng giúp thí sinh cải thiện kỹ năng nói của mình.

Đưa ra câu trả lời chứa nhiều thông tin hơn.

question_words.jpg

Văn nói tiếng Anh thường sử dụng nhiều từ để đưa ra câu trả lời. Vì vậy, với bất kỳ chủ đề hay câu hỏi nào, cố gắng trả lời những câu hỏi với What? When? Where? How? Why? Who with?

Ví dụ:

What kind of sport do you like?

What: football

When: every afternoon

Where: in the park

Why: it helps me improve my health and relax

How: I find it interesting and funny

Who with: with my friends

Well, frankly speaking, I am really keen on football because it helps me improve my health and relax after hard working days and I find it interesting . I would add that I play it with my friends in the park in every afternoon.

 

Sử dụng “redundant  language”

“Redundant language ‘ là những từ nối giữa các câu, giúp bài nói tự nhiên và trôi chảy hơn. Những từ này có thể được sử dụng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Hãy cùng so sánh hai ví dụ sau:

  1. Câu trả lời sử dụng “ redundant language”, linking words or phrases

Well, my hometown London is kind of like huge you know. I mean it’s actually enormous may be the biggest city in Europe. So really if you live here, it’s sort of amazing. You can do almost of things you want. Like you know, there are many things to do and I guess that’s reason why I love living there. ( 60 từ)

  1. Câu trả lời không sử dụng “ redundant language”

My hometown London is huge, may be the biggest city in Europe. If you live there, it’s amazing. You can do many things you want. There are so a lot of things to do. That’s why I love living there.

Sử dụng linking words and phrases

Thí sinh nên bắt đầu bài nói của mình bằng lead- in phrases (điều này giúp bài nói tự nhiên hơn).

Ok then………..

Right, ok………

Well, you know…………..

Well, first of all……………..

Cụm từ để đưa ra ý đầu tiên:

The first thing I should mention is that…………….

The point I’d like to begin with is that…………..

I need to start off by pointing out that……………..

Cụm từ để đưa ra ý thứ 2:

Another point which I could add is that……………

A second feature which I should mention is that………….

As well as that, I could say that………..

Cụm từ để đưa ra ý thứ 3:

And I should forget to mention that…………….

In addition to what I’ve just said that, I can add that……….

speak_up.jpg

Tránh lặp từ

Việc lặp từ trong IELTS Speaking sẽ làm số điểm của thí sinh bị kéo thấp xuống vì 2 lý do: một là, người bản ngữ không nói như vậy, điều đó cũng bộc lộ yếu điểm trong việc sử dụng ngôn ngữ và hạn chế về từ vựng ; hai là giám khảo sẽ trừ điểm vì thí sinh copy đề bài.

 

Sử dụng UNCOMMON WORDS and IDIOM

Để chứng tỏ được khả năng ngôn ngữ của mình, thí sinh nên sử dụng linh hoạt uncommon words hay academic words. Bên cạnh đó, idioms cũng giúp thí sinh tăng điểm phần nói của mình.

Ví dụ 1:

Thay vì nói:  People in my hometown are very friendly.

Chúng ta nên sử dụng: People in my hometown are very hospitable.

 

Ví dụ 2:

Thay vì nói: I am trying to pass the exam with the high score.

Chúng ta sử dụng: I am trying to pass the exam with the flying colour.

Tóm lại, để đạt điểm cao trong IELTS Speaking, thí sinh nên chú trọng những vấn đề sau:

Good pronunciation + Redundant language + Uncommon vocabulary + Linking words and phrases + Idiomatic vocabulary

Nguồn: http://www.tapl.edu.vn/