Cộng đồng IELTS được chia làm 2 nhóm. Dân tự học và Dân học học thêm.
2 nhóm này thường ít đụng chạm nhau vì nhóm tự học thường hay
ngồi trong HANG ĐỘNG tự ôn IELTS, ít liên hệ với thế giới bên ngoài
(là mình). Có chăng chỉ là lên mạng down một số cuốn sách và…
xem ngày thi. Dân tự học do KO liên hệ nhiều với thế giới bên ngoài
nên quan hệ trong giới luyện thi IELTS KO NHIỀU, chỉ được biết đến
khi đã có điểm thi. Dân học thêm thì quen biết rộng, biết hết thầy này
đến cô kia. Nếu có ai cần Tư vấn chỗ học thêm thì đúng là sở trường
của dân học thêm.
Điểm giống nhau giữa Dân tự học (DTH) và dân học thêm (DHT) là
cả 2 đều thông minh NHƯ NHAU, điểm xuất phát NHƯ NHAU. Tuy
nhiên dân học thêm có một ĐIỂM YẾU KO THỂ CHỐI CÃI.
Dân học thêm THÍCH được người khác QUYẾT ĐỊNH HỘ và CHỈ
ĐẠO. Còn dân tự học KO THÍCH người khác quyết định hộ và chỉ
đạo.
Hiện nay có rất nhiều người BIẾT cách học, BIẾT nên học tài liệu gì,
BIẾT là nếu học sẽ điểm cao. Tuy nhiên, vẫn KO thể hành động mà
vẫn phải đăng ký một lớp học thêm. Để… người khác QUYẾT ĐỊNH
và CHỈ ĐẠO GIÚP.
Về cơ bản việc đi học thêm KO phải vì kiến thức. Đơn giản vì kiến
thức trên mạng còn nhiều hơn gấp triệu lần kiến thức trên lớp học.
Thậm chí còn chất lượng hơn nhiều. Tuy nhiên Dân học thêm vẫn
thích bỏ tiền đi học thêm để được nghe người khác GIÚP QUYẾT
ĐỊNH HỘ, NÊN học phần này. NÊN học phần kia. Và từ đó mới có
thể YÊN TÂM học đc.
Some people know exactly WHAT to do to succeed, but they STILL

NEED someone else to TELL them ONCE AGAIN that they should do
it.
Dân tự học và Dân học thêm biết chắc chắn chỉ cần học hết mấy
quyển sách luyện thi IELTS là thi ngon, nhưng dân học thêm luôn
trong tâm trạng NGHI NGỜ. Và rốt cục vẫn phải bỏ tiền đi học để
Thầy/Cô khẳng định lại một lần nữa cái sự thật trên.
Dân tự học THÍCH lắng nghe và tham khảo. Nhưng KO thích người
khác quyết định hộ. Dân tự học THÍCH hỏi, nhưng khi ĐÃ có câu trả
lời rồi lập tức hành động và lại CHUI vào hang tiếp tục tu luyện. Dân
học thêm THÍCH hỏi, nhưng khi có câu trả lời rồi thường vẫn KO
thoả mãn và luôn nghi ngờ từ đó… KO hành động. Đi học thêm là
cách duy nhất để trấn an dân học thêm.
Bạn hãy tin mình đi. Rất nhiều người đi học thêm hiện nay ĐÃ biết
câu trả lời về CÁCH HỌC/TÀI LIỆU/THỜI GIAN nhưng vẫn phải
ĐĂNG KÝ đi học CHỈ ĐỂ nghe người khác quyết định hộ thì mới
DÁM YÊN TÂM và HÀNH ĐỘNG.
Ngoài ra, cũng KO thể trách 100% dân học thêm. Vì hiện nay Các
nơi học thêm liên tục PR Quảng Cáo làm cho cộng đồng học IELTS
cảm thấy LO SỢ thiếu kiến thức nên phải miễn cưỡng đi học. Bạn
hãy nhớ MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG của TẤT CẢ CÁC LỚP IELTS
hiện nay là LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN, và LỢI NHUẬN. Ngay cả một
đứa như mình, nếu giả sử về VN dậy IELTS, thì mục tiêu số 1 vẫn là
LỢI NHUẬN (believe it or not) và mình sẽ làm mọi cách để Marketing
tốt hơn các trung tâm hiện nay. Mình sẽ làm các bạn SỢ để phải
đăng ký lớp của mình. Mình biết cách moi tiền từ túi của bạn mà bạn
vẫn vui. Mình cần lợi nhuận. Giáo dục chỉ là cái cớ. Bạn hãy TỰ
QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA MÌNH, vì KO AI QUYẾT ĐỊNH GIÚP
BẠN (kể cả mình)
Bạn CHỈ CẦN NẮM ĐƯỢC 0.000000000001% TOÀN BỘ SỐ KIẾN
THỨC IELTS TRÊN INTERNET hiện nay là bạn có thể đạt IELTS
trên 8. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Đừng trả tiền để người
khác quyết định hộ bạn những cái bạn ĐÃ biết.