Đây là process nói về các bước sản xuất sữa, trông có vẻ nguy hiểm thôi chứ thực ra phân tích cũng không có gì cả 😀 Với dạng process mình phải đưa hết tất cả các bước không chừa bước nào nên không phải chọn những đặc điểm chung, mà chỉ đơn giản là thấy gì viết nấy. 15171174_1744279929232151_2776566813172230713_n.jpg

Với process thì a sẽ để ý là xem có bao nhiêu bước trong quy trình, mọi người cần chú ý một chút là bài này chỉ có 6 bước thôi 😀 gồm có: Vắt sữa => Đông lạnh => vận chuyển đến nơi cất giữ => Lưu trữ ở nơi cất giữ => Đun nóng => Vận chuyển đến nơi bán hàng.
Còn cái hình có ghi “cows grazing” không phải là 1 bước nhé, mũi tên vàng chỉ ra chỗ “Cheese, cream and butter” không trong quy trình sản xuất sữa mà chỉ là 1 sản phẩm phụ thôi nên cũng không được tính.
Với process mình còn cần chú ý đến đầu vào và đầu ra nữa, đầu vào là sữa từ bò sửa :v đầu ra là sữa đóng hộp nhìn cái là biết liền :3

OK viết bài nhé 😀
Đoạn 1: Viết lại câu chủ đề:
Câu chủ đề là: “The diagram shows the process of milk production”.
Viết lại 1 cách rất đơn giản: “The diagram illustrates how to produce milk in detailed steps.” (Việc mọi người dành quá nhiều thời gian để nghĩ viết lại câu này như thế nào sẽ rút ngắn thời gian phần còn lại, thêm nữa có viết hay cũng không được điểm cao -> viết đơn giản ngắn gọn thui 😀)
Đoạn 2: Overview: Có 6 bước trong quy trình sản xuất sữa bắt đầu từ nguyên liệu thô là sữa bò kết thúc là sữa đóng hộp.
Ví dụ: At the beginning, fresh milk is taken from cows; and the final product is packaged milk after 6 steps in total.
Đoạn 3 + 4: Miêu tả chi tiết và lần lượt từng bước
Ví dụ: Looking at the picture in more detail, cows are kept at farms to graze on grass. Fresh milk from those cows is collected by a milking machine twice a day, before being stored in refrigerators. After that, tankers deliver refrigerated milk to Dairy where cheese, cream and butter are manufactured. It can be seen that those additional products are also made from cow milk.

During the pasteurization step, milk is heated under high temperature and cooled to kill all harmful bacteria. It is then packaged in bottles and transported to super-markets and shops for display.

Vậy cả bài miêu tra process sẽ như thế này (đơn giản và band cao):

15171174_1744279929232151_2776566813172230713_n
The diagram illustrates how to produce milk in detailed steps.

At the beginning, fresh milk is taken from cows; and the final product is packaged milk after 6 procedures in total.

Looking at the picture in more detail, cows are kept at farms to graze on grass. Fresh milk from those cows is collected by a milking machine twice a day, before being stored in refrigerators. After that, tankers deliver refrigerated milk to Dairy where cheese, cream and butter are manufactured. It can be seen that those additional products are also made from cow milk.

During the pasteurization step, milk is heated under high temperature and cooled to kill all harmful bacteria. It is then packaged in bottles and transported to super-markets and shops for display.