Trong bài trước Ivy-League Vietnam (VIL) đã cùng các bạn phân tích cấu trúc một bài essay. Hôm nay VIL đi sâu hơn một bước nữa và bàn về một số dạng bài essay căn bản thường gặp trong các bài thi IELTS và TOEFL iBT bao gồm: 1. Viết Tranh Biện (Argumentation) 2. Viết Tường Giải (Explanation) 3. Viết Hỗn Hợp (Mixed Type). Trong bài viết này, VIL sẽ phân tích sâu về phần I: Viết Tranh Biện

VIẾT TRANH BIỆN (ARGUMENTATION)

Đây là một dạng viết mang tính lập luận cao. Khi viết, ngoài việc phải tuân thủ chặt chẽ cấu trúc của bài essay (bạn nào chưa rõ thì xem lại bài trước VIL đã post), các bạn lưu ý một số điểm sau:

Tùy vào đề bài đưa ra, các bạn lưu ý rằng trong khi viết, các bạn thể hiện quan điểm đồng ý (for) hay phản đối (against) ngay từ trong phần mở bài (introduction). Đoạn văn thể hiện quan điểm của các bạn chính là Thesis Statement (Tuyên bố luận điểm).

Trong phần thân bài, các bạn phải viết ít nhất từ hai đoạn (paragraph) trở lên, mỗi đoạn làm rõ một ý bổ trợ cho quan điểm bạn đã nêu tại phần Tuyên bố luận điểm. VIL lưu ý với các bạn cấu trúc một đoạn cần được tuân thủ (bạn nào chưa rõ thì xem lại bài trước nhé) như sau: Topic Sentence (Câu chủ đề) và các Supporting Sentences (Câu bổ tro) cũng như các ví dụ cụ thể (evidence, explanations etc).

(i) Tranh biện một phía: Ủng hộ hoặc phản đối

Ví dụ một Đề bài như sau: Some people propose that smoking should be banned completely. What is your opinion?

Khi đọc Đề bài này, các chớ nên lao ngay vào viết, mà hay dành 5 phút để planning bài viết của mình. Các bạn hãy gạch ít nhất 3 đầu dòng ra giấy nháp, thể hiện 1 quan điểm (ủng hộ hay phản đối) và 2 ý bổ trợ cho quan điểm của mình.

(a) Introduction: Ví dụ về phần mở bài, các em có thể viết như sau: Some people suggest that the government should ban smoking completely. Indeed, smoking is harmful to heath, and it violates the rights and freedom of non-smokers. However, in my opinion, smoking should not be totally banned for the following reasons.

Trong ví dụ này, các em thấy tác giả đặt vấn đề rộng hơn rằng một số người cho rằng Chính phủ nên cấm hút thuộc triệt để, và người hút thuốc gây ảnh hưởng tới người không hút thuốc và vi phạm quyền của họ. Tuyên bố luận điểm của tác giả là tuy có việc như thế, nhưng tác giả không đồng tình quan điểm cấm hút thuốc hoàn toàn.

(b) Phần thân bài

Trong phần thân bài, các em có thể đưa ra hai lập luận bộ trợ cho quan điểm của em đã nêu trong phần giới thiệu. Lưu ý là mỗi pargraph không nên viết quá dài, mà viết ngắn gọn, sử dụng các transitional signals (First, Second, furthermore, nevertheless, however…) để đảm bảo tính Coherence và Cohesion trong đoạn và bài luận.

Ví dụ:

First, tobacco is a commodity to tax. Its contributes much to the Government’s revenue. For example, the Government collects enough from smokers to pay for its entire educational facilities. If smoking is banned, there will be a great loss to the government’s budget. In addition, more serious social problems will arise, such as unemployment, because tobacco industry employs a large number of workers.

Các em lưu ý về câu Topic Sentence trong đoạn này: First, tobaco is a commodity to tax. Đây là câu chủ đề và để làm rõ, các em nên đưa ra ít nhất 2 Supporting Sentences và các ví dụ chứng minh. Ở đây, tác giả nêu khía cạnh tài chính của tobaco: đóng góp vào ngân sách và tạo công ăn việc làm. Các em lưu ý các transitional signals (for example, in addition). Rất đơn giản nhưng lại liên kết được câu và ý.

Ví dụ: Đoạn thứ hai có thể bắt đầu như sau:

Second, those who strongly approve of the ban lay too much emphasis on the rights of non-smokers. They ignore smokers’ rights. Smoking is just a personal hobby and amusement, and it is a kind of lifestyle. It is a stress reliever and can bring great pleasure to smokers. Furthermore, for smokers, nothing seems more difficult and painful than giving up the habit.

Đến đây là tạm đủ. Nếu các em cảm thấy muốn đưa thêm một ý nữa, và thời gian còn rộng rãi để viết thêm và hiệu đính lại lỗi ngữ pháp và chính tả, thì có thể thêm một đoạn nữa.

Ví dụ:

We must admit that smoking is detrimental to health. However, the harm that smoking brings to people’s health is exaggerated. As long as we smoke in moderation, it will not do great harm to our health. In fact, there have been many famous people such as Sir Winston Churchill, and now President Obama, who smoke heavily and still lead their countries well and enjoy a long life expectancy and a good health.

Như vậy, viết đến đây có thể nói các em đã đưa ra được 3 luận điểm bổ trợ cho Tuyên bố quan điểm đã nêu trong phần giới thiệu. Bây giờ các em có thể kết luận:

(c) Phần kết luận

Trong phần này, các em tóm lược lại các quan điểm đã nêu tại phần thân bài và một lần nữa khẳng định lại Tuyên bố quan điểm của mình. Nhớ là không viết lại nguyên xi mà phải dùng thủ thuật Paraphrasing (viết lại ý dùng ngôn từ khác).

Ví dụ:

In conclusion, I do not agree that smoking should completely be banned. The tobacco industry makes substantial contributions to the national economy. Smoking brings many psychological benefits to smokers and a complete ban of smoking will give rise to numerous social problems.

Trên đây là toàn bộ phần tích về bài luận Tranh biện một phía. Mong rằng bài viết giúp các em phần nào trong việc chuẩn bị cho các kỳ thi IELTS và TOEFL iBT sắp tới.

Chúc các em học tốt và thi tốt.