15171297_1739515289708615_8244854729212841405_n.jpg

Các dạng miêu tả task 1 sẽ không khó nếu mọi người biết được cách viết cũng như có thể lọc được những số liệu chính. A sẽ hướng dẫn mọi người 1 bài bất kì mà a google được ra nhé :v Bài về GDP growth như ở dưới chẳng hạn.

Bước 1: Đọc hiểu và tìm ra những đặc điểm khái quát của biểu đồ.
– Đối với bar chart mà có năm thì a sẽ có 1 nhận xét về sự thay đổi các số liệu theo năm. Ở đây mình có thể dễ dàng nhận thấy GDP của Japan thì tăng đều còn 2 nước kia thì giảm. Ecuador lúc tăng lúc giảm nhưng mọi người nên nhớ đây là đặc điểm khái quát, nếu năm đầu nhiều hơn năm cuối thì mình vẫn có thể nhận xét nó giảm vào năm cuối so với năm đầu.
– Một đặc điểm thứ 2 có thể đem ra so sánh đó là số liệu các nước, ở đây có một đặc điểm rõ ràng rằng tuy năm đầu GDP ở Japan thấp nhất nhưng đến năm cuối lại là cao nhất.

Bước 2: Lọc số liệu chính để đưa vào 2 đoạn miêu tả.
– Có thể thấy số liệu GDP của Japan và Tunisia đều rất đơn giản (tăng với Japan và giảm với Tunisia) => chúng ta chỉ cần đưa ra số liệu năm đầu (2007) và năm cuối (2010) ở 2 nước này, những số liệu ở giữa có thể bỏ qua vì không có năm nào tăng quá nhanh hoặc giảm quá nhanh => ko có gì đặc biệt.
– Đối với Ecuador vì nó tăng vào năm 2008, giảm mạnh vào năm 2009 và lại tăng lên 1 chút => có thể đưa tất cả 4 số liệu vào.

Bước 3: Viết bài:
– Đoạn 1: Viết lại câu rubric (the chart shows …)
– Đoạn 2: Viết 2 câu overview:
+ Câu 1: Japan tăng đều trong khi 2 thằng kia giảm.
+ Câu 2: Japan bắt đầu ít nhất nhưng lại kết thúc nhiều nhất.
– Đoạn 3: Miêu tả Japan và Tunisia
Japan tăng đều từ abc% vào năm 2007 đến xyz% vào năm 2010. Trong khi đó thì Tunisia giảm đều từ abc% năm 2007 đến xyz% vào năm 2010, thấp hơn rất nhiều so với Japan. (Lưu ý luôn có sự so sánh giữa số liệu các nước).
– Đoạn 4: Miêu tả Ecuador:
GDP growth của Ecuador vào năm 2007 là A%, sau đó tăng lên B% vào năm sau. Năm 2009 GDP Growth giảm mạnh xuống còn C% và recover đến D% vào năm 2010. Vào chính năm này thì số liệu của Ecuador là thấp nhất trong 3 nước (so sánh với 2 nước còn lại)

Bước 4: Kiểm tra lại bài.
=> Done (y) Khá đơn giản đúng không 😀
Lưu ý là đây chỉ là 1 trong nhiều cách viết thôi nhé 😀 có rất nhiều cách khác nhau để viết được 1 bài task 1 như thế này 😀