Những lầm tưởng tai hại  với IELTS Hương Mysheo

Những lầm tưởng tai hại của mình với IELTS

 

MAIN MATERIAL : Cambride IELTS

Vocabulary

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ BY NGỌC BÁCH

Speaking:

http://www.ieltsspeaking.co.uk/speaking-practice/

-Daily conversation.

-Shadowing technique:

Self-study Youtube channel

Tips for IELTS Speaking:

IETLS Speaking Structure

IELTS Topic Vocabulary

Part 1 structure

Redundant words

Kinh nghiệm luyện IETLS Speaking

Some IELTS Part 1 Questions

 

IETLS Speaking Part 2 Strategy

Other tips

Học kỹ năng cho IELTS Speaking
1) Xem tips của Simon cho IELTS Speaking
Tips của Simon thì hay khỏi nói rồi. Nếu bạn lƣời không muốn vào lại web xem từng tháng một thì có thể down file tổng hợp tips của Simon phía dƣới.
https://www.mediafire.com/?t4hjd2zzo4d8m1t
2) Học các “good vocabulary” trong sách 31 formulas ielts speaking
Các từ trong sách trên mình giới thiệu rất hay và tự nhiên, có thể giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Speaking. Ví dụ bạn nói “he has a good sense of humour” (band 7) thay vì “he is funny”( band 5.0) thì trong sách toàn các cụm từ hay ho.
https://www.mediafire.com/?tv9z9fd8xgpt25q
PASS: ngocbach
3) File tổng hợp từ vựng, trả lời mẫu theo chủ đề trong ielts trên trang: http://www.ieltsspeaking.co.uk
Link download tại đây:
https://www.mediafire.com/?kqjn4rvq4423vum

Writing

-Write on a regular basis (free topic)

-Read books/ newspapers  /novels

-Tips of Kien Tran:

  1. Bản chất của IETLS Writing cao không phải là dùng từ KHÓ hay dễ mà dùng từ Đúng(Right words in a given context). Cũng không phải viết NGẮN hay DÀI mà phải viết GỌN(Concise).
  2. Ngôn ngữ càng khách quan càng tốt (seems, appears, is likely to etc)
  3. Tuyệt đối không dùng câu thông báo (this essay will discuss)
  4. Tuyệt đối không dùng câu sáo rỗng ( it is undeniable that,  there is no doubt)
  5. Dùng ít Will, that, which (nên dùng would, could)
  6. Chỉ dùng Which và That khi thật cần thiết
  7. Bài viết càng clear và easy to follow càng tốt. Các ý cần được kết nối và support hợp lý
  8. Không lạm dụng Adverb

Listening:

Listen and transcribe it
Bạn nghe và chép lại tất cả những gì bạn nghe đƣợc. Bạn nghe 1 câu hoặc nếu không kịp thì nghe nửa câu, pause, rồi chép lại. Có thể nghe đi nghe lại độ 3 lần rồi chuyển câu khác. Nghe 6 ,7 câu thì giở transcript ra so sánh , cứ nghe, cứ viết ra tất cả những gì bạn nghe đƣợc (đoán đƣợc) rồi so sánh với transcript và rút kinh nghiệm dần dần. Bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Reading:

-Read what you like

-Follow IETLS Liz :http://ieltsliz.com/ielts-reading-lessons-information-and-tips/

References:

Advertisements