Điều đầu tiền và quan trọng nhất là My story of learning English

1: Pronunciation

44 âm cơ bản:

 

Phonemic Chart

phonemic-chart

 

 

2: Ngữ pháp cơ bản

Ngu-Phap-Chi-Tiet

3: Tư duy học tiếng anh:

Kiên Trần IELTS (My Idol)

 

images-2CHÌA KHÓA ĐỂ HỌC TIẾNG ANH THÀNH CÔNG LÀ REPETITION(SỰ LẶP LẠI) DÙ BẠN CÓ HỌC KỸ XẢO HAY PHƯƠNG PHÁP NAÒ CHĂNG NỮA

 

 

 

4.Reading:

KỸ THUẬT ĐỌC TỰ DO

Bước 1: Tìm một nguồn tài liệu Tiếng Anh cảm thấy hứng thú

http://www.ted.com/

https://techcrunch.com/

http://www.businessinsider.com/

Truyện tranh : http://www.mangapanda.com/

Bước 2: Đọc và thư giãn (Hết)

+Note: 

Không cố gắng take note, ghi nhớ từ khó

Nhưng vẫn cần phải dùng từ điển  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

5: Listening and Speaking

Sử dụng Shadowing technique 1 ngày ít nhất 30 phút

6: Writing:

My amazing scroll : Marvellous technique for writing

How to write an essay:

Task Achivement==> you must understand the task !

“Computer games are anti-social, violent and mindless nerds”

Do you agree or disagree ?

==> What is the structure of an essay ?

Untitled.png